How about a scotch on the rocks?I swear I could live in this kimono. If you've checked my instagram already I hope you enjoyed the funny photo that got out of this shooting.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi công sàn gỗ giá rẻ tại Hà Nội