How about a scotch on the rocks?I swear I could live in this kimono. If you've checked my instagram already I hope you enjoyed the funny photo that got out of this shooting.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tìm hiểu công việc của thợ mộc tháo lắp đồ gỗ tại nhà Hà Nội

Diệt côn trùng hot ngang ngửa trào lưu trên mạng xã hội