Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2016

The Colour Of A Constellation | Banggood

Hình ảnh
Top: Banggood
Jeans: H&M
Sandals: Guimarães
Sunnies: Zara

Photographed byJules

Don't Leave Me High

Hình ảnh
Dress: Choies Platforms: Stara Chocker: La Moda Watch: H&M Sunnies: Zara
Rings: H&M
Lipstick: Inglot

Photographed by Contemporary Lives Here