Overly Oversized

Photography by CLH

The cold season screams oversized and comfy jumpers. That's what I love the most about the cold days. I've been waiting the whole summer to get to wear my jumpers again.


Scarf: Primark
Jumper: Zara
Rings: H&M
Necklace: H&M
Skirt: Stradivarius

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tìm hiểu công việc của thợ mộc tháo lắp đồ gỗ tại nhà Hà Nội

Diệt côn trùng hot ngang ngửa trào lưu trên mạng xã hội